Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A.

Chișinău 20/03/2017 21:48 98
Detalii:
Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A. – Liderul activităţii expoziţionale din Republica Moldova

Scurt istoric

1956 - Expoziţia Agricolă Republicană Permanentă
1959 - Expoziţia Realizărilor Economiei Naţionale a RSSM (EREN)
1991 - Centrul Internaţional Informaţional Comercial “Moldexpo”
1993 - Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” în componenţa firmei de import-export “Moldova-Exim”
1996 - Centrul Internaţional de Expoziţii “Moldexpo” S.A.

Istoria Centrului Internaţional de Expoziţii „Moldexpo” este indispensabilă de experienţele frumoase şi bunele tradiţii ale predecesorilor săi, care au constituit acum 25 de ani pistă de start pentru edificarea activităţi expoziţionale de tip nou în ţară. Pe parcurs „Moldexpo” a preluat în mod constructiv practici internaţionale moderne, a căutat şi a implementat metode inovaţionale de marketing, a fost mereu preocupat de promovarea afacerilor clienţilor întru succesul acestora şi dezvoltarea branşelor economice. Prin intermediul manifestărilor expoziţionale “Moldexpo” favorizează extinderea relaţiilor economice şi comerciale dintre mai multe ţări, contribuie la realizarea proiectelor naţionale şi promovarea mărfurilor autohtone.

Anual, în pavilioanele „Moldexpo”, se desfăşoară circa 50 de evenimente expoziţionale, de afaceri şi agrement, 40% dintre care sunt proiecte expoziţionale proprii.
Direcţiile principale de activitate ale C.I.E. „Moldexpo”:
Organizarea şi desfăşurarea manifestărilor expoziţionale în ţară şi peste hotare
Promovarea afacerilor clienţilor prin intermediul acţiunilor promoţionale, internet-resurselor etc.
Organizarea şi desfăşurarea conferinţelor, seminarelor, prezentărilor, programelor de afacer etc.
Elaborarea, designul, proiectarea şi montarea standurilor expoziţionale
Darea în chirie a spaţiului şi echipamentului expoziţional

Platformă expoziţională virtuală

Printre priorităţile Centrului figurează dezvoltarea diverselor tipuri de servicii expoziţionale virtuale: cataloage electronice, scheme ale expoziţiilor şi de amplasare a standurilor, înregistrarea online şi bilete electronice de intrare la expoziţii, valorificarea reţelelor sociale cu orientarea la diverse grupuri ţintă, crearea standurilor virtuale etc.
C.I.E. „Moldexpo” dispune de 2 internet-platforme pentru promovarea expoziţiilor şi afacerilor clienţilor – paginile web www.moldexpo.md şi www.allexpo.md

În serviciul dezvoltării economiei naţionale

Multe dintre expoziţiile C.I.E. “Moldexpo” sînt adevărate evenimente ale anului în domeniile lor de referinţă. “MOLDAGROTECH”, “FARMER”, “FOOD & DRINKS”, “FOOD TECHNOLOGY”, “MOLDMEDIZIN & MOLDDENT”, “BEAUTY”, „MOLDOVA FASHION EXPO”, “MOLDCONSTRUCT”, “MOLDENERGY”, “FURNITURE”, „SECURUTY”, „TOURISM. LEISURE. HOTELS”, „PACKAGING. DEPOT” şi alte expoziţii reflectă situaţia reală în ramurile economice respective, punctează tendinţele şi perspectivele de dezvoltare ale acestora. Toate evenimentele C.I.E. „Moldexpo” beneficiază de susţinerea oficială a organelor de resort şi a structurilor profesionale din domeniu.

Sursa: moldexpo.md
Adresă: Chisinau, str. Ghioceilor, 1, Republica Moldova