Biblioteca națională pentru copii "Ion Creangă"

Chișinău 22/03/2017 20:22 233
Detalii:
Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă" este principala bibliotecă pentru copii din Republica Moldova, care conservă şi valorifică repertoriul naţional de publicaţii pentru copii şi adolescenţi, exercită funcţia de centru naţional de informare şi documentare în domeniul literaturii pentru copii, contribuie la educarea şi formarea tinerei generaţii prin oferirea accesului la patrimoniul cultural naţional şi universal, la surse şi tehnologii informaţionale moderne, la servicii, programe şi activităţi informativ-culturale, asigură coordonarea şi cooperarea activităţii bibliotecilor ce servesc copii la nivel naţional şi internaţional.

Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă" a fost inaugurată la Chişinau, în octombrie 1944, ca biblioteca oraşenească pentru copii. La fondare avea o colecţie de circa 10000 publicaţii.
Edificiul, unde, din anul 1960, îşi desfăşoară activitatea Biblioteca Naţională pentru Copii "Ion Creangă", este un complex de case, care a aparţinut medicului V. Tverdohlebov. Clădirea aflată la colţul străzilor Şciusev şi Puşkin datează din 1895. Se presupune că autorul proiectului este arhitectul regional al Chişinăului Leopold Şeidevandt. Clădirea este monument arhitectural de importanţă locală.

În prezent biblioteca deţine o colecţie enciclopedică de245620 documente pe diferite suporturi. 54,7% din colecţie sunt documente în limba de stat.
În anul 2015 au frecventat biblioteca 12422 utilizatori. Numărul de vizite a constituit 142033, împrumutul de documente – 461608 unităţi.

Biblioteca este destinată copiilor de la vârsta preşcolară pâna la 16 ani, părinţilor acestora, cadrelor didactice, specialiştilor în domeniul cărţii pentru copii, educaţiei şi dezvoltării copiilor.

Biblioteca oferă servicii pentru diverse categorii de utilizatori, promovează lectura prin intermediul unor programe, evenimente (Salonul Internațional de Carte pentru Copii și Tineret, Concursul republican de lectură „La izvoarele înțelepciunii”, Campania Națională „BiblioMobilizarea Pro Lectura”, Campania Națională „Să citim împreună!”, Festivalul „Zilele Creangă”, Festivalul Internațional de Poezie „Grigore Vieru”, diverse concursuri de lectură și creație, cluburi, cenacluri.

Sursa: www.bncreanga.md
Adresă: Strada A. Sciusev 65, Chisinau MD-2012