Muzeul de Arheologie şi Etnografie al Academiei de Ştiinţe din Moldova

Chișinău 24/07/2019 16:29 88
Detalii:
Muzeul de Arheologie şi Etnografie al Academiei de Ştiinţe din Moldova (director dr. habilitat V Dergaciov) este situat în strada Bănulescu-Bodoni nr. 35, într-o clădire ridicată în a doua jumătate a secolului al XlX-lea (arhitect Al. Bernardazzi). Expoziţiile sale sunt compuse din două compartimente – arheologie şi etnografie. Toate exponatele reprezintă rezultatele cercetărilor de teren a câtorva generaţii de arheologi şi etnografi de la Institutul de Arheologie şi Etnografie al A.Ş.M., întreprinse pe teritoriul republicii timp de peste o jumătate de veac. Sălile primului compartiment, de arheologie, se perindă în ordine cronologică: epocile paleoliticului şi mezoliticului, neoliticului, eneoliticului, bronzului, fierului, evului mediu. Dintre piesele arheologice din paleolitic se remarcă amuleta-pandantiv, lucrată în fildeş de mamut (de la Brânzeni) şi statuetele antropomorfa şi zoomorfa (de la Cosăuţi). Exponatele culturilor Gumelniţa şi Cucuteni-Tripolie (mileniile III î.Hr.) reprezintă unelte de silex, os, cupru, vase ceramice de cele mai variate forme şi dimensiuni, cu ornamente incizate sau cromatice de o calitate şi valoare excepţionale. De epoca bronzului ţin topoarele şi buzduganele de paradă executate din rocă vulcanică, secerile, topoarele-celturi, armele şi vârfurile de sceptre turnate în bronz. Sala nr. 4 reflectă culturile Hallstattului tracic, getică, scitică, Poieneşti-Lucaşeuca, sarmatică, Sântana de Mureş-Cernjachov. În una din vitrinele acestei săli poate fi admirat un splendid vas grecesc datat cu secolul al IV-lea î.Hr., provenind dintr-un tumul scitic de lângă satul Manta, judeţul Cahul. În sălile cu exponate din evul mediu se expun cele mai expresive materiale descoperite la Hansca, Echimăuţi, Orheiul Vechi şi cetatea Sorocii. Compartimentul etnografic reflectă gospodăria naturală a Moldovei de la sfârşitul secolului al XlX-lea – începutul secolului al XX-lea: unelte agricole, roata olarului, inven­tarul necesar pentru producerea vinului, unelte pentru prelucrarea plantelor tehnice (in, cânepă), a lânii. Se expun, de asemenea, războiul vertical de ţesut, covoare, scoarţe, ştergare decorative, costumul naţional românesc şi costume ale conaţionalilor noştri bulgari şi găgăuzi. În încheiere avem macheta „Casa mare”, specifică românilor din Moldova, un obiectiv ce reflectă un întreg univers al spiritualităţii strămoşilor noştri. De remarcat că, în 15 ani de existenţă, muzeul respectiv a organizat o serie de expoziţii în Olanda, Germania, Elveţia, Italia, România, Rusia şi Franţa.
Adresă: strada Bănulescu-Bodoni nr. 35