Centrul de Formare Antreprenorială

Chișinău 06/07/2019 Persoană Juridică 121
Detalii:
Centrul de Formarea Antreprenorială(CFA) are misiunea de a contribui la sporirea calificării antreprenoriale a personalului operatorilor economici de toate nivelele, prin organizarea activităţilor de formare profesională şi antreprenorială de toate tipurile, constituirea premiselor pentru dezvoltarea mediului de afaceri, asigurarea competitivităţii, susţinerea internaţionalizării companiilor, dezvoltarea parteneriatului public privat, precum şi prin modernizarea învăţămîntului vocaţional tehnic din ţară.
Contacte: 022 233-286 seminar@chamber.md